alpha innotec – powietrzne i gruntowe pompy ciepła

Serwis

Pomoc techniczna
i usługi posprzedażowe

 

Serwis

Pomoc techniczna
i usługi posprzedażowe

 

W trakcie eksploatacji naszych pomp ewentualne problemy techniczne w pierwszej kolejności wyjaśnia Twoja firma instalacyjna.

W przypadku awarii prosimy o kontakt ze swoim instalatorem.

 

WAŻNE! 

Przy zgłaszaniu awarii konieczne jest przesłanie logów (zapisu danych z pamięci regulatora) za okres obejmujący awarię.

Regulator przechowuje dane z ostatnich 48 godzin, dlatego log należy zapisać nie później niż 48 godzin od momentu wystąpienia awarii.

Sposób postępowania przy zapisie danych jest opisany w instrukcji obsługi regulatora (rozdział „Serwis”, sekcja „Pamięć danych”).

 


Gdyby kontakt z Twoim instalatorem był z jakichś względów utrudniony, skorzystaj z poniższego formularza serwisowego.

Nasz dział serwisu zweryfikuje Twoje zapytanie i udzieli pomocy.


DZIAŁ
SERWISU

Telefon: +48 61 830 21 21
E-mail: serwis@alphainnotec.pl

 

 

Formularz serwisowy

Pliki