the better way to heat

the better way to heat

SOCIAL MEDIA   

WIRTUALNY DORADCA

STREFA PARTNERA

Przyszłościowy
czynnik chłodniczy R290

Naturalny
czynnik
chłodniczy

Naturalny czynnik chłodniczy

Przyszłościowy
czynnik chłodniczy R290

Naturalny
czynnik
chłodniczy

Naturalne czynniki chłodnicze to przyszłość.
W alpha innotec dostrzegliśmy to już 20 lat temu.

 

Czynnik chłodniczy jest kluczowym elementem dla instalacji pomp ciepła. Dzięki niemu dzieje się cała magia, a tak naprawdę czysta nauka - termodynamika :) Czynnik chłodniczy (zwany też czynnikiem roboczym lub obiegowym) to nic innego jak mieszanina gazów, która zmienia swój stan skupienia z ciekłego na gazowy i odwrotnie, w celu przekazania energii cieplnej do budynku. W momentach w których zmienia się stan skupienia czynnika, zachodzi wymiana energii. Dzieje się to w skraplaczu i parowniku, za sprawą pracy sprężarki pompy ciepła oraz zaworu rozprężnego.

 

F - gazy
odchodzą w przeszłość.


Popularne i nadal stosowane jako czynnik obiegowy w pompach ciepła tzw. F-gazy (czyli gazy fluorowane) o wysokim wskaźniku GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego od ang. Global Warming Potential) sukcesywnie podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. Europejskie rozporządzenie w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014, które zaczęło obowiązywać w 2015 r., zakłada stopniowe ograniczenie ich stosowania o 79% do 2030 r. Przepis z 2015 zapoczątkował tzw. phase-down, czyli rozpoczęcie okresu znacznego ograniczenia stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych. To tendencja, od której nie ma odwrotu, dni F-gazów są policzone. Warto już dziś zdecydować się na wczesne użycie czynników chłodniczych o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP w nowych urządzeniach grzewczych.

Naturalny czynnik
chłodniczy R290


W alpha innotec, już ponad 20 lat temu dostrzeżono potencjał naturalnych czynników chłodniczych. Efektem wielu lat badań, jest jeden z naszych najważniejszych produktów - powietrzna pompa ciepła z serii alira LWD/LWDV, pracująca właśnie w oparciu o naturalny czynnik chłodniczy R290. Fakt dostrzeżenia potencjału naturalnego czynnika chłodniczego, przez alpha innotec już wiele lat temu, stawia nas w pozycji naprawdę doświadczonego gracza na rynku pomp ciepła stosujących tę technologię.

 

 

Co daje stosowanie
naturalnego czynnika chłodniczego?

 

 

X